Skip to content Skip to footer

Biyoinformatik Yetkinliğimi Nasıl Anlarım?

Biyoinformatik alanında yeterince bilgili miyim? Pek çoğumuz bunu düşünürüz. Peki nasıl karar verebiliriz? EMBL’nin sunduğu Competency Hub araştırmacı profilimize göre kendimizi değerlendirmeye olanak sağlıyor. EMBL Competency Hub’ı tanıyalım.

1.      Compentency Hub Nedir?

EMBL-EBI’nın bazı AB proje ortaklarıyla birlikte başlattığı ücretsiz bir platformfur. Bu platform öğrencilerin ve profesyonellerin yeteneklerini bu çerçevenin yeterliliklerine göre değerlendirmelerini sağlamaktadır.

Şekil 1. Competency Hub

      I.           Competency Hub Kimler İçindir?

·        Hesaplamalı biyolojide öğrenciler ve profesyoneller

·        Hesaplamalı biyomoleküler araştırmalarda profesyoneller

·        Hesaplamalı kişiselleştirilmiş tıpta profesyoneller

·        Araştırma altyapısı bilim insanları

·        Araştırma altyapısı yöntecileri

·        Araştırma altyapılarının teknik operatörleri

·        Veri sorumlusu: Politika, araştırma ve altyapı

·        Klinik insan verileriyle çalışan profesyoneller

·         Genomik kullanan klinik pratisyenler  

2.  Yetkinlik Nedir?

·        Yetkinlik, bilgi, beceri ve tutumlar (KSA) gibi bileşenleri birleştirmektedir. Herhangi bir profesyonelin gözlemlenebilir bir yeteneğidir. Bu kavram, tüm kariyer aşamalarında ve her türden öğrenmeye uygulanabilmesi için ortak bir geçerlilik sağlar. Yetkinliklerin tümü kariyer profilleriyle eşlenir ve profile bağlı olarak bireyin o yetkinlikte olması gereken düzeyi ölçen bir ölçekte bir not verilir.

·        Yetkinliğin nasıl kullanıldığını örneklerle bahsedelim.

a.  Yetkinlik, profesyonellerin bireysel olarak kendilerini profesyonel bir standarda göre değerlendirmelerini ve kendi kariyerlerini geliştirmelerini sağlar.

b.  Meslek kuruluşları, farklı roller veya meslekler için yeterlilik çerçevelerini tanımlamak üzere yetkinliği kullanabilir. Böylece sağlık ve mühendislik gibi mesleklerde profesyonel standartların temelini oluşturabilirler.

c.  Öğrenme profesyonelleri, öğrencilerinin hangi yeterlilikleri kazanması gerektiğini sorarak, eğitim veya diğer öğrenme müdahalelerini geliştirmek için yetkinlikleri kullanabilirler.

d.  Eğitim profesyonelleri, eğitimin bir sonucu olarak bilginin aktarılıp aktarılmadığını, becerilerin geliştirilip geliştirilmediğini veya tutumların değişip değişmediğini değerlendirebilir.

e.  Yetkinlik, müfredatın veya eğitim materyallerinin profesyonel standartları karşılayıp karşılamadığını belirlemek, gerekli kalitede eğitim verebilecek kurs sağlayıcıları belirlemek için kullanılabilir.

f.   Yetkinlik, işverenler tarafından beceri gereksinimlerini değerlendirmek, iş tanımları yazmak, adayların roller için uygun olup olmadığını belirlemek ve çalışanların rollerinde daha fazla gelişmelerini desteklemek için kullanılabilir.

3.  Yetkinlik Merkezi Nasıl Yapıldı?

·        İlk başta yetkinlik çerçevesinde yer alan tüm bilgilere herkesin erişebileceği bir site oluşturulmaya karar verildi.

·        Yetkinlik Merkezi, EMBL-EBI Eğitim ve Web Geliştirme ekipleri tarafından özel olarak ayrılmış iki haftalık işbirlikçi geliştirme sprintlerinde geliştirildi.

·        Her sprint için bir hedef tanımlandı; en sonuncusu, kariyer profili yolculuklarını iyileştirmeye odaklandı.

4.  Biyoinformatik Yetkinliğimi Nasıl Geliştirebilirim?

Biyoinformatik yetkinliğinizi geliştirmek için yetkinlik merkezi size yardımcı olabilir:

a.      Kitlenizi tanımlayın

·        Hedef kitlenize uygun yetkinlik çerçevesini EMBL-EBI sayfasında bulabilirsiniz.

·        Kariyer profilleri mevcutsa, hedef kitlenizin rollerini ve seviyelerini kontrol edebilirsiniz.

b.      Kapsanacak yetkinlikleri tanımlayın

·        Odaklanmanız gereken yetkinlikleri bulun.

·        Hedef kitleye ulaşmak için kariyer profillerini kullanın.

c.      Seçilen yetkinlikleri kapsayacak içerik geliştirin

d.      Değerlendirme

·        Belirtilen seviyedeki hedef yetkinliklere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol edebilirsiniz.

Go To Top