Skip to content Skip to footer

Bir Günde Biyoinformatik Temmuz Eğitimimizi İstanbul’da tamamladık!

Bir Günde Biyoinformatik eğitimi İstanbul grubumuzu geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirdik. Ayrıca bu eğitim ERES Biyoteknoloji olarak ilk İstanbul grubumuz olarak da ön plana çıkmaktaydı.

Eğitim yeri olarak İstanbul Kadıköy’de yer alan Makerhane‘yi seçtik. Samimi ve teknoloji kokan atmosferiyle Makerhane bizi misafir etti.

biyoinformatik

Eğitim de temel olarak biyoinformatik konularına giriş yapıldı ve temel kavramlar açıklandı. Devamında ise uygulamalarla edinilen bilgiler pekiştirildi ve nasıl uygulanacağı gösterildi. Genel olarak bu eğitimdeki uygulamalar DNA kromatogramları ile başlıyor ve temel ağaç çizimi işlemine kadar sürüyor. Böylece katılımcılar genel olarak sürecin nasıl işlediğine dair uygulamalı olarak kazanımlara elde ediyorlar.

Yeni Nesil Dizileme KursHer katılımcıya, eğitim materyalleri, programların kullanımıyla ilgili ekran görüntüleri ve çalışmada kullanılacak veriler daha öncede bulut teknolojisi ile iletiliyor. Ayrıca eğitimde kullanılacak programlar bildiriliyor. Böylece katılımcılar eğitimde uygulamaları gerçekleştirirken zorlanmıyorlar.

Eğitimimize pek çok Üniversiteden büyük ilgi vardı. Koç Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi , Trakya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi , İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden katılımcılarımızın yanı sıra bu eğitimimizde de yine yazılım sektörü çalışanları da yer almaktaydı. Genel olarak 4. sınıf öğrencisi, mezunlar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çoğunlukta olduğu eğitimimizde ayrıca, biyoinformatikle ilgilenen yazılım geliştiriciler bulunuyordu. Biyoinformatiğin multidisipliner doğası eğitimimize yansımıştı.

Önümüzdeki ay ise daha ileri seviye olan Yeni Nesil Dizileme Veri Analizi Eğitimimizi gerçekleştireceğiz. Bu eğitimimiz de yine İstanbul’da Makerhane’de gerçekleşecek. Özellikle yaşam bilimleri alanında kariyer hedefini biyoinformatik çerçevesinde sürdürmek isteyenler için çok uygun olan bu eğitim de yeni nesil dizileme teknolojilerine ve bu teknoloji ile elde edilen verilerin analizine yoğunlaşacağız. Eğitimde komut satırı kullanımı ile veri analizine de ayrıca giriş yapılacak. Böylece katılımcılarımız için çok daha ileri seviye analizler için yeni bir kapı açılmış olacak.

Next Generation Sekanslama

Go To Top