Skip to content Skip to footer

İmmün Sistemin Aşil Tendonu !

Çeşitli tümör hücreleri T hücrelerinden kendilerini korumak için PD-L1 salgılarlar. Böylece T hücrelerini inaktive ederler. ayrıca Sitokinin üretimini de durdururlar. PD-1 ligasyonu inflamasyon ve enfeksiyon gibi durumlarda immün sistemin homeostasisi için çok önemlidir. Tümor mikroçevresindeki T hücrelerini inaktive eden maddeler bulunur, böylece tümörler T hücrelerinden kaçmış olur.

PD-1 Proteini
PD-1 Proteini

Proteinleri modelleyerek ve Protein-Ligand etkileşimlerini araştırarak çok önemli bulgulara varmak günümüzde hız kazanmış araştırma alanları arasında yer alıyor. Çin’li araştırmacılar PD-1 reseptörlerini kapatmak için çalışırken, başka ilaç firmaları ise PD-L1 ligandı üzerine çalışabilecek moleküller geliştirmekteler.

PD-1/PD-L1 kompleksi
PD-1/PD-L1 kompleksi
Go To Top