Skip to content Skip to footer

Biyolojik Veri Tabanları: Biyoinformatiğin Hazinesi

Biyolojik veri tabanları günümüzde gerçek bir hazine olarak herkesin erişimine açık. Çeşitli taksonlardan pek çok farklı kanser tipine kadar akıla gelmeyecek sayıda kaynaktan DNA, protein, RNA gibi çeşitli moleküllerin verileri bu biyolojik veri tabanlarında barındırılıyor.

Biyoinformatik biyolojik verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasını içeren önemli bir alan haline geldi. Bu alanda çalışan bilim insanları, genetik bilgi, protein yapıları, moleküler etkileşimler ve daha pek çok konuda veri toplarlar. Bu veri yığınları biyolojik veri tabanlarında saklanır ve bilim insanlarına geniş bir yelpazede bilgi sunar.

Önemli biyolojik veri tabanları ve sundukları bilgiler:

 1. GenBank: Bu veri tabanı, DNA dizilerinin ve genomların genetik bilgilerinin depolandığı en büyük veri tabanlarından biridir. GenBank, biyolojik çeşitliliğin genetik temelini anlamak isteyen araştırmacılara büyük bir kaynak sunar.Bağlantı: GenBank
 2. Protein Data Bank (PDB): Protein Data Bank ya da Protein Veri Tabanı, proteinlerin üç boyutlu yapılarını içerir. Proteinlerin yapısı, işlevi ve ilaç tasarımı gibi alanlarda çalışan araştırmacılara büyük ölçüde yardımcı olur.Bağlantı: PDB
 3. UniProt: Proteinlerin fonksiyonları, yapıları, etkileşimleri ve evrimi hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir veri tabanıdır. Biyologlar ve biyoinformatikçiler, proteinlerin işlevlerini anlamak için UniProt’i sıkça kullanırlar.Bağlantı: UniProt
 4. NCBI (National Center for Biotechnology Information): NCBI, genetik veriler, biyomedikal literatür ve genom analizi araçları sunan bir dizi veri tabanını içerir. GenBank, PubMed ve BLAST gibi araçlar, biyologların ve araştırmacıların bilgiye erişimini kolaylaştırır.Bağlantı: NCBI
 5. Ensembl: Genomların otomatik olarak analiz edilmiş sürümlerini içeren bir veri tabanıdır. Genom dizileri, gen bölgeleri, varyasyonlar ve gen ifadeleri hakkında kapsamlı bilgiler sunar.Bağlantı: Ensembl

Bu veri tabanlarının her biri, biyolojik araştırmalarda büyük bir rol oynar ve araştırmacılara veri analizi ve anlaması konusunda büyük kolaylık sağlar. Genetik hastalıkların anlaşılması, ilaç tasarımı, evrimsel analizler ve daha birçok alanda bu veri tabanları hayati öneme sahiptir.

Biyoloji Veri Tabanlarının Hikayesi

Biyolojik veri tabanlarının gelişimini kronolojik olarak inceledik: 

1950’ler ve 1960’lar: Biyolojik Veri Tabanlarının İlk Adımları

 • 1956: İlk protein dizisi olan bovine insulinin 51 amino asiti dizilendi.
 • 1965: İlk biyoinformatik veri tabanı olarak kabul edilen Protein Data Bank (PDB) oluşturuldu.

1970’ler: İlk Veri Tabanları Oluşturuluyor

 • 1972: Protein Data Bank (PDB), on adet X-ışını kristalografi yapısını içeren bir koleksiyonla kuruldu.

1980’ler: Protein Dizisi Veri Tabanlarının Oluşturulması

 • 1987: SWISSPROT protein dizisi veri tabanı başlatıldı.

1990’lar: Genom Projeleri ve Büyük Veri Dönemi

 • 1990’lar: Genom projelerinin başlamasıyla büyük veri dönemi başladı.
 • 1990’lar: NCBI (National Center for Biotechnology Information) ve diğer veri tabanları oluşturuldu.

2000’ler: Veri Tabanlarının Entegrasyonu ve Genom Analizi

 • 2000’ler: Farklı türlerdeki biyolojik veri tabanlarının entegrasyonu gelişti.
 • 2000’ler: Genom analizi ve biyoinformatik yöntemleri önem kazandı.

2010’lar ve Sonrası: Yenilikler ve Büyüme

 • 2010’lar: Yeni veri tabanları ve analiz yöntemleri geliştirildi.
 • 2010’lar: Hızla artan genom dizileme projeleri gerçekleştirildi.
 • 2020’ler: Biyolojik veri tabanları ve analiz araçları hızla gelişmeye devam ediyor.

Biyolojik veri tabanlarının tarihi sürekli olarak büyüyen ve gelişen bir alan olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar bu veri tabanları sayesinde genetik bilgileri anlamak, yeni keşifler yapmak ve biyolojik süreçleri daha derinlemesine incelemek için büyük fırsatlara sahip. Covid-19 gibi acil küresel durumlarda bu veri tabanlarının ne kadar elzem olduğu da ayrıca ortaya çıkmıştı. 

Siz’de Biyolojik Veri Tabanlarını Verimli Kullanın

Biyolojik veri tabanlarını verimli bir şekilde kullanma bilim insanlarının ve araştırmacıların büyük veri setlerinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlar. Biolojik veri tabanlarını verimli kullanmak için önemli noktaları derledik: 

 • Araştırma Hedeflerini Belirleme: Öncelikle, ne tür verilere ihtiyacınız olduğunu ve hangi tür bilgiyi araştırdığınızı belirleyin. Veri tabanlarında ne tür bilgileri bulabileceğinizi ve hangi tür verilerin sizin çalışmanızı en iyi şekilde destekleyeceğini anlamak önemlidir.
 • Doğru Veri Tabanını Seçme: Farklı veri tabanları farklı türde verileri içerir. Genomik, proteomik, yapısal biyoloji gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış veri tabanları bulunmaktadır. Araştırmanız için en uygun veri tabanını seçmek, verileri daha hızlı ve doğru bir şekilde elde etmenizi sağlar.
 • Veri Filtreleme ve Analiz: Veri tabanları genellikle büyük veri setleri içerir. Verileri filtreleyerek, istediğiniz özelliklere ve kriterlere göre sınırlayabilirsiniz. Bu, araştırmanıza odaklanmanızı ve verileri daha anlamlı hale getirmenizi sağlar.
 • Arama Becerilerini Geliştirme: Veri tabanlarını etkili bir şekilde kullanmak için arama becerilerinizi geliştirin. Doğru anahtar kelimeleri seçmek, filtreleme seçeneklerini kullanmak ve sonuçları analiz etmek, verileri daha etkili bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.
 • Verileri Karşılaştırma ve Entegrasyon: Farklı veri kaynaklarından gelen verileri karşılaştırarak daha kapsamlı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Verileri farklı veri tabanlarından entegre etmek, daha geniş bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı olur.
 • Eğitim ve Kaynaklardan Faydalanma: Veri tabanlarının nasıl kullanılacağı konusunda eğitim almak ve çeşitli kaynaklardan yardım almak önemlidir. Online eğitim materyalleri, kılavuzlar ve video dersler veri tabanlarını daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olabilir.
 • Veri Analizi Araçları Kullanma: Veri tabanları genellikle analiz araçları da sunar. Bu araçları kullanarak verileri görselleştirebilir, istatistiksel analizler yapabilir ve daha derinlemesine anlam çıkarabilirsiniz.
 • Güncel Kalma: Biyolojik alan hızla gelişen bir alandır ve veri tabanları da sürekli olarak güncellenir. Yeni veri setlerini ve güncellemeleri takip etmek, araştırmanızın güncel ve doğru kalmasını sağlar.
 • Biyolojik veri tabanlarını verimli bir şekilde kullanmak, bilgiyi daha hızlı elde etmek, araştırmanızı geliştirmek ve daha derinlemesine anlamak için kritik bir yetenektir. Bu ipuçlarıyla, büyük veri setlerini en iyi şekilde kullanarak bilimsel çalışmalarınıza katkıda bulunabilirsiniz.

Biyolojik veri tabanlarını tanımak, verimli kullanmak için hemen Uygulamalı Biyoinformatiğe Giriş Eğitimine kaydolabilirsiniz. 

Go To Top