Skip to content Skip to footer

Kontaminasyondan kaçınmak !

Pipetleme yapılırken kontaminasyonlardan kaçınmak deneylerinizin başarısını ve tekrarlanabilirliğini doğrudan etkiler. Bunun için potansiyel kontaminasyon kaynaklarının bilinmesi çok önemlidir.

Pipetleme sırasında oluşma potansiyeline göre kontaminasyonun 3 türü bulunmaktadır; pipet-örnekörnek-pipet ve örnek-örnek.

Pipetlemede kontaminasyondan kaçınmanın önemli bileşenleri ayrıca pipetlerin kalitesi ve kalibre edilmiş olması ve pipete uygun tip (pipet ucu) kullanmaktır. Yukarıdaki videoda günümüz araştırmacılarının bir mikropipetten beklentilerini ve bu pipetlerin özellikleri anlatılmıştır.

[trx_title type=”2″ style=”regular” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]Pipet-Örnek Kontaminasyonu[/trx_title]

Pipetin  kontamine olmasıyla ya da pipetten örneğe kontaminasyon bulaşması şeklinde olur.

Ortamın kontamine olmamış olması tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda pipet uçlarının da kontamine olmamış olması gerekir. Pipet uçları farklı üreticilerde farklı steril durumlarda gelirler. Bu durumlar; sertifikalandırılmamış aşama, kontaminantlardan (DNaz, RNaz, endotoksinler vs) arındırılmış aşama ve mikrobiyal maddelerden arındırılmış steril sertifikalı aşama şeklinde 3 ayrı basamakta meydana gelir. Sonuçta, biyolojik maddelerden kaynaklı kontaminasyonlardan eser bulunmayacak şekilde büyük bir titizlikle test edilmekte ve çalışmalara yönelik sertifika ve garantiler sağlanmaktadır.

DNaz, Rnaz ve endotoksinler gibi kontaminantların herhangi bir sterilazasyon yöntemi ile uzaklaştırılması zor olduğu için  üretim aşamasında kontaminasyonun önlenmesi çok önemlidir. İnceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney veya kalibrasyon hizmeti veren bağımsız araştırmacılar olan üçüncü taraf laboratuvarlar tarafından bu kontaminantların varlığı yada yokluğu test edilir. Böylece üretim sonrasında müşterilere pipet uçlarında herhangi bir kontaminasyonun olmadığını garanti edilir.

Aynı zamanda ham madde içinde bulunan ağır metal gibi maddeler yada proses ekipmanları da örnekleri kontamine edebilir. Yüksek kaliteli pipet uçları %100 saf polipropilen kullanılan yüksek kaliteli üretim tesislerinde üretilirler.

Laboratuvar çalışma ortamlarında  pipet-örnek kontaminasyonları aşağıdaki önlemler uygulanarak önlenebilir;

  1. Kullanım faliyetlerinize ve saflık sınıfına uyumlu olacak şekilde pipet uçlarınızı seçiniz.
  2. Steril filtreli pipet uçları ya da pozitif yer değiştirmeli pipet uçlarını kullanınız. Böylece örneklerdeki veya pipetlerdeki çapraz kontaminasyon tamamen önlenir.
  3. Her örnekten sonra mutlaka pipet ucunu değiştirin.
  4. 4.Kullandığınız örnekler ile temas halinde olan laboratuvar gereçlerini ve pipetleri düzenli olarak otoklavda sterilize ediniz.

[trx_title type=”2″ style=”regular” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]Örnek-Pipet Kontaminasyonu[/trx_title]

Bu tür kontaminasyonlar pipetlenme sırasında sıvı veya  gaz aerosol taneciklerinin pipetin gövdesinde bulunan butondan girmesiyle meydana gelir.

Bu kontaminasyon türünün bulaşmasını en aza indirmek için aşağıda bulunan önlemlerin uygulanması tavsiye edilir ;

  1. Aerosol taneciklerinin oluşumu ve kontrolsüz sıvı sıçramalarını önlemek için her zaman pipetleme yaparken pipetin butonunu yavaşça bırakınız.
  2. Pipetleme sırasında pipeti dikey konumda tutun ve dik bir pozisyonda pipet standlarında saklayınız. Böylece istenmeyen sıvıların pipet gövdesine teması engellenir.
  3. Filtreli pipet uçlarını ya da pozitif yer değiştirmeli pipet uçlarını kullanın. Bu sayede örnekten pipet gövdesine aerosol transferi önlenir.

[trx_title type=”2″ style=”regular” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]Örnek-örnek kontaminasyonu[/trx_title]

Kullanılan örnekler arasında aerosol yada sıvı şeklinde bir kalıntı taşınması şeklinde meydana gelir. Bu olay genellikle bir pipet ucunun birden fazla defa kullanılması sonucu açığa çıkar.

Kontaminasyonu önlemek için yapılması gerekenler işlemler ise :

  1. Her örnek için ayrı ve sterilize halde filtreli pipet uçlarını ya da pozitif yer değiştirmeli uçları kullanınız. Bir diğer alternatif olarak ise pipet uçları için filtreli koniler kullanabilirsiniz.
  2. Her kullanımdan sonra mutlaka pipetlerin uçlarını değiştiriniz.
  3. Eğer pipetlerinizde kontaminasyon olduğuna dair şüpheleriniz varsa , pipetleri üretici firmanın talimatlarına göre otoklavla sterilize edin ya da pipetlerinizi dezenfekte ediniz.
Go To Top