Skip to content Skip to footer

All Services

01

Yaşam bilimleri alanında çalışan araştırmacılar için özel veri tabanı oluşturma ve ara yüz geliştirme ile…

02

Protein modelleme çalışmalarında in silico ya da homoloji temelli modelleme çözümleri suuyoruz. Böylece ilaç geliştirme,…

03

Verilerinizi en iyi şekilde değerlendirmek için yanınızdayız. Böylece araştırmalarınız sonucunda elde ettiğiniz veriyi doğru bir…

04

Laboratuvar uygulamaları ihtiyaçlarınız için en uygun çözümleri sunuyoruz. Bakteri kültürü yetiştirme, izolasyon, klonlama DNA izolasyonu,…

Go To Top