Skip to content Skip to footer

PCR Mix ve Polimerazlar

PCR enzimleri ve Master Karışımları

PCR için master reaksiyon karışımları ve polimeraz enzimleri sunmaktayız. Dilerseniz sadece enzimleri talep edebileceğiniz gibi en iyi performans için master karışımları kullanmanızı tavsiye ederiz.

Yan tarafta listelenen ürünleri kodlarıyla sipariş edebilirsiniz. Detaylı bilgiler için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

 1. E01-PCR-01  Taq Plus R Master Mix
 2. E01-PCR-02 2x REX Max Master Mix
 3. E01-PCR-03  Taq Plus DNA Polimeraz
 4. E01-PCR-04  REX Max Super Fidelity DNA Polimeraz

Siparişleriniz ve teklif talepleriniz için [email protected] adresine ürün kodu ile eposta atmanız yeterlidir.

1-) E01-PCR-01  Taq Plus R Master Mix

Taq Plus R Master Mix; Taq Plus DNA polimeraz, dNTP ve optimize edilmiş tampon sistemi içermektedir.Amplifikasyon işlemi sadece primerler ve kalıp DNA’nın eklenmesi ile başlatılabilir. Böylece PCR işlemi kolayca gerçekleştirilerek tekrarlanabilirliği yükseltilebilir. Ürün ile 10 kb’a kadar insan DNA’sı ya da 15 kb’a kadar λ DNA çoğaltılabilir. Ürün içinde yer alan koruyucu bileşenler tekrarlanan dondur-çöz döngüsü için dayanıklılık sağlamaktadır.

Taq Plus R Master Mix (Dye), PCR ürünlerinin doğrudan agaroz jele yüklemesinin yapılabilmesi için boya içeren versiyonuna da sahiptir.

 • Taq Plus DNA polimeraz 3’ → 5’ ekzonükleaz aktivitesi gösteren enzim ve Taq DNA Polimeraz içeren bir karışımdır.
 • Taq DNA polimeraz ile karşılaştırıldığında doğruluğu 6 kata kadar daha yüksektir.
 • Taq Plus DNA polimeraz daha yüksek amplifikasyon performansı, daha yüksek hassasiyet ve 5 kb’lık amplifikasyon uzunluğuna kadar kirliliğe karşı daha dayanıklıdır.

Elde edilen PCR ürünleri ClonRex II One Touch Cloning Kit (E01-MC-01) ile doğrudan kullanılabilmektedir. PCR ürünleri 3’ ucunda A içermektedirler ve doğrudan T-Vektörlere klonlanabilirler.

İçerik
E01-PCR-001
E01-PCR-002
E01-PCR-003
Taq Plus R Master Mix (Dye Plus)
5 ml
15 ml
50 ml
E01-PCR-010
E01-PCR-011
E01-PCR-012
Taq Plus R Master Mix
5 ml
15 ml
50 ml

2-) E01-PCR-02  2x REX Max Master Mix

2x REX Max Master Mix; dNTP, iyileştirilmiş tampon sistemi ve ERES Max Super Fidelity DNA Polimeraz içermektedir.

Çoğaltma çalışmaları primerlerin ve kalıbın eklenmesiyle başlatılabilir ve bu PCR çalışmalarının kolaylıkla hazırlanması ve tekrarlanabilmesini kolaylaştırmaktadır. Ürün içinde yer alan koruyucu ajanlar ile tekrarlanan dondur çöz döngüsü için dayanıklılık sağlanmaktadır.REX Max Super Fidelity DNA Polimeraz zorlu PCR çalışmaları için yüksek verimlilik amacıyla Pfu DNA Polimeraz’ın temel alındığı yeni nesil üstün bir enzimdir. Yüksek çoğaltma etkinliği ve kalıp uyumu sayesinde hemen hemen tüm PCR çalışmaları için uygundur.

 • REX Max benzersiz uzatma faktörü, özgüllük teşvik edici faktörleri ve plato inhibisyon faktörünü barındırması ile uzun parçalı çoğaltma yetkinliğini, özgüllüğü ve ürün miktarını artırmaktadır.
 • REX Max 40 kb λDNA, 20 kb genomik DNA ve 10 kb cDNA gibi yüksek uzunlukta parçaları çoğaltma kapasitesine sahiptir.
 • REX Max’ın amplifikasyon hata oranı Taq’dan 53 kat, Pfu’dan ise 6 kat daha düşüktür.
 • REX Max PCR inhibitörlerine karşı yüksek dayanıklılık göstermesi sebebiyle bakteri, fungus, bitki, hayvan dokuları ve hatta kan örnekleri için doğrudan PCR işlemlerinde kullanılabilir.
 • REX Max oda sıcaklığında 5’ → 3’ polimeraz aktivitesini inhibe eden ve 3’ → 5’ ekzonükleaz aktivitesini inhibe eden iki adet monoklonal antibadi içermektedir.

Yüksek doğruluğu ve çoğaltma etkinliği REX Max’ı yüksek doğruluklu PCR çalışmaları için en iyi seçenek yapmaktadır.

REX Max PCR inhibitörleri için yüksek direnç göstermektedir ve bakteri, fungus, hayvan dokuları ve hatta kan örnekleri doğrudan PCR işlemi için kullanılabilir. Aşağıda yer alan işlenmemiş materyaller REX Max kullanılarak başarılı şekilde çoğaltılabilir:

Örnek Çeşidi
Çoğaltma Yöntemi
Kalıp Önerisi ( 50 ul PCR sistemi için)
Tam Kan
Direk PCR
1-5 ul
Filtre Kağıdı Kuru Kan
Direk PCR
1-2 mm2 filtre kağıdı
Hücre Kültürü
Direk PCR
Az miktarda hücre
Maya
Direk PCR
Bir monoklon ya da 1 ul süspansiyon
Bakteri
Direk PCR
Bir monoklon ya da 1 ul süspansiyon
Fungus
Direk PCR
Az miktarda hücre
Sperm
Direk PCR
Az miktarda hücre
Plankton
Direk PCR
Az miktarda hücre
Bitki Dokusu
Direk PCR
1-2 mm2 doku
Fare Kuyruğu
Lizatlı PCR
1-5 ul lizat*
Gıda
Lizatlı PCR
1-5 ul lizat*
Go To Top