Skip to content Skip to footer

Nükleik Asit – DNA İzolasyonu

Nükleik Asit İzolasyon Çözümleri

 

Genomik DNA, Virüs DNA/RNA’sı, Kandan DNA izolasyonu, Salmonella tespiti için, Bitkiden DNA eldesi için ayrı ayrı ürün gruplarımız bulunmaktadır. Bunların yanı sıra RNA ya da plazmid izolasyonu için ayrı ürün gruplarımız aşağıdadır. Jel/PCr saflaştırma kitimiz ise en sonda yer almaktadır.

Domates sos, lokum, bitter çikolata, yem, mısır, turunçgil kabuğu gibi aşırı işlem görmüş ya da DNA izolasyonunun zor olduğu örnekler için geliştirilen pişmiş ve işlenmiş gıdalardan DNA izolasyonu için aşağıdaki listede ilk sırada yer alan “ERES GIDA GDO DNA izolasyon Kiti”ni tavsiye ederiz.

DNA izolasyonu, RNA izolasyonu, Plazmid izolasyonu ve DNA saflaştırma için sunduğumuz çözümlere aşağıdaki sekmelerden ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki formu kullanarak ya da [email protected] adresinden talep ettiğiniz ürünlerin katalog numaraları ile teklif isteklerinizi ya da diğer isteklerinizi iletebilirsiniz.

[trx_accordion initial=”0″][trx_accordion_item title=”DNA İzolasyon Kitleri” icon_before=”icon-12″][trx_table]<table><colgroup><col width=”134″ /><col width=”160″ /><col width=”210″ /><col width=”87″ /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td>
<div dir=”ltr”>&Uuml;r&uuml;n No</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>&Uuml;r&uuml;n Adı</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>&Ouml;rnek &Ccedil;eşitleri</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Miktar</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div dir=”ltr”><a href=”http://www.eresbiotech.com/p/urunler.html” target=”_blank”><em>E01-DNA-01</em></a></div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”><a href=”http://www.eresbiotech.com/p/urunler.html” target=”_blank”><em>ERES Gıda GDO DNA İzolasyon Kiti</em></a></div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”><a href=”http://www.eresbiotech.com/p/urunler.html” target=”_blank”><em>Pişmiş/Pişmemiş, İşlem g&ouml;rm&uuml;ş/g&ouml;rmemiş gıda &ouml;rnekleri</em></a></div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”><a href=”http://www.eresbiotech.com/p/urunler.html” target=”_blank”><em>50 rxn</em></a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div dir=”ltr”>E01-DNA-02</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>ERES Genomik DNA İzolasyon Kiti</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Doku, H&uuml;cre ve Kan</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>50 rxn</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div dir=”ltr”>E01-DNA-03</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Genomik, Mt, Vir&uuml;s DNA Mini Kit</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Doku (mikropestle ile par&ccedil;alama)</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>50 rxn</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div dir=”ltr”>E01-DNA-04</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Genomik, Mt, Vir&uuml;s DNA Kit</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Doku (Proteinaz K ile par&ccedil;alama)</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>50 rxn</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div dir=”ltr”>E01-DNA-05</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Genomik Kan DNA Midi Kit</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Kan (2 ml), K&uuml;lt&uuml;r (10^7 h&uuml;cre)</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>20 rxn</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div dir=”ltr”>E01-DNA-06</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Genomik Bitki DNA Mini Kit</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Bitki dokuları (100 mg), mantar k&uuml;lt&uuml;r&uuml; (0,5-1 ml)</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>100 rxn</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div dir=”ltr”>E01-DNA-07</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Gıda Salmonella DNA İzolasyon Kiti</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Gıda (i&ccedil;indeki Salmonella t&uuml;rlerini tespit i&ccedil;in)</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>50 rxn</div>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</tbody>
</table>[/trx_table][/trx_accordion_item][trx_accordion_item title=”RNA İzolasyon Kitleri” icon_before=”icon-12″][trx_table]<table><colgroup><col width=”134″ /><col width=”160″ /><col width=”210″ /><col width=”87″ /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td>
<div dir=”ltr”>&Uuml;r&uuml;n No</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>&Uuml;r&uuml;n Adı</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>&Ouml;rnek &Ccedil;eşitleri</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Miktar</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div dir=”ltr”>E01-RNA-01</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Mini Tam RNA İzolasyon Kiti</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>H&uuml;cre, Doku, Kan</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>100 rxn</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div dir=”ltr”>E01-RNA-02</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Midi Tam RNA İzolasyon Kiti</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>K&uuml;lt&uuml;r, Taze kan, Bakteri, Doku</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>200 rxn</div>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</tbody>
</table>[/trx_table][/trx_accordion_item][trx_accordion_item title=”Plazmit izolasyon kitleri” icon_before=”icon-12″ id=”sc_accordion_item_1486136285929_3″][trx_table]<table style=”width: 580px;”><colgroup><col width=”134″ /><col width=”160″ /><col width=”210″ /><col width=”87″ /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style=”width: 169.421875px;”>
<div dir=”ltr”>Plazmid izolasyon kiti</div>
</td>
<td style=”width: 114.578125px;”>&nbsp;</td>
<td style=”width: 201px;”>&nbsp;</td>
<td style=”width: 83px;”>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style=”width: 169.421875px;”>
<div dir=”ltr”>E01-PL-01</div>
</td>
<td style=”width: 114.578125px;”>
<div dir=”ltr”>Plasmid DNA Kit</div>
</td>
<td style=”width: 201px;”>
<div dir=”ltr”>Bakteri</div>
</td>
<td style=”width: 83px;”>
<div dir=”ltr”>100 rxn</div>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</tbody>
</table>[/trx_table][/trx_accordion_item][trx_accordion_item title=”DNA Pürifikasyon Kiti” icon_before=”icon-12″ id=”sc_accordion_item_1486136657069_7″][trx_table]<table><colgroup><col width=”134″ /><col width=”160″ /><col width=”210″ /><col width=”87″ /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td>
<div dir=”ltr”>DNA Pürifikasyon Kitleri</div>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div dir=”ltr”>E01-PU-01</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Jel/PCR DNA P&uuml;rifikasyon Kiti</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>Agaroz Jel ve diğer reaksiyon &uuml;r&uuml;nleri</div>
</td>
<td>
<div dir=”ltr”>100 rxn</div>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</tbody>
</table>[/trx_table][/trx_accordion_item][/trx_accordion]
Go To Top